Σύνθετη Αναζήτηση


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συγχρηματοδότηση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ, ΔIA BIOY MAΘHΣHΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN

ΠEPIΦEPEIAKO EΠIMOPΦΩTIKO KENTPO ΠEIPAIA


Τελευταία Νέα

Γενικά για τα Π.Ε.Κ.

Η οργάνωση και η λειτουργία των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) αποτελεί μια προσπάθεια για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή σχολική πράξη και να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρούνται στο χώρο της Παιδείας.

Το Π.Ε.Κ. Πειραιά

Το Π.Ε.Κ. Πειραιά, έχοντας την ευθύνη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία του Πειραιά καθώς και των Ν. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, στα πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και εφαρμόζοντας το Τεχνικό Δελτίο Ενέργειας 1.3α "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών", που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), πραγματοποιεί δύο κατηγορίες προγραμμάτων:

Α. Ταχύρρυθμα Υποχρεωτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα

Β. Ταχύρρυθμα Προαιρετικά Επιμορφωτικά ΠρογράμματαIE7 Enhanced Σχεδιασμός χωρίς HTML πίνακες Επικύρωση XHTML 1.0 Strict Επικύρωση CSS Powered by Hypertext Preprocessor-PHP Powered by Xaraya

© Copyright 2005 Π.Ε.Κ. ΠειραιάPowered by Xaraya